wstecz

Chorobowe w ZUS czy prywatne ubezpieczenie od utraty dochodu?

01 | 03 | 2022
Mężczyzna ze złamaną nogą, prywatnie ubezpieczony od utraty dochodu

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i będące ich częścią dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ma zagwarantować wypłatę zasiłku w sytuacji niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Rok 2022 przyniósł ze sobą spore zmiany w zasadach funkcjonowania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (w skrócie DUCH).

Czym właściwie jest DUCH?

Ubezpieczenie chorobowe jest częścią składową ubezpieczeń społecznych, ale jest jedyną dobrowolną składka w tej grupie. W sytuacji niezdolności do pracy umożliwia pobieranie zasiłku z ZUS przez określony czas niezdolności. W czasie pobierania świadczenia ZUS nie wymaga również odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jaki jest okres wyczekiwania?

Po 90 dniach nieprzerwanego opłacania składki nabywasz prawa do świadczenia.

Jaki jest okres wypłaty świadczenia?

 

Nie dłużej niż 182 dni (6 miesięcy) lub 270 dni (w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży).

Ile wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

W 2022 roku minimalna składka wynosić będzie 87,05 zł miesięcznie (1044zł rocznie), a w przypadku płatników korzystających z preferencyjnych stawek w pierwszych 24 miesiącach prowadzonej działalności jest to 22,12 zł miesięcznie.

Ile wynosi świadczenie w DUCH w 2022 roku?

Nie jest to prosta sprawa. Aby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie musimy wiedzieć, że jest ono ściśle powiązane z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r., które dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynosi 3553,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce).

To nie wszystko, gdyż dopiero znając podstawę możemy przejść do dalszych obliczeń odejmując od podstawy wymiaru składek ustawowy wskaźnik 13,71%, czyli 3553,20zł – 13,71% = 3066 zł. Czy to jest kwota świadczenia? Niestety nie. Kwotę 3066 zł musimy pomnożyć oczywiście przez 80% podstawy, a zatem 3066 zł x 80% = 2452,80 zł. Czy to nareszcie wysokość świadczenia? Przykro mi, ale nie. Kwota 2452,80 zł jest kwotą brutto, a więc ZUS pomniejszy ją o zaliczkę na podatek dochodowy, co ostatecznie da nam świadczenie w wysokości 2035,82 zł.

Uwaga: świadczenie dla osób w preferencyjnej stawce ZUS wyniesie 1589,39 zł.

Kiedy otrzymasz świadczenie z ZUS?

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

 

Co w sytuacji zaległości w opłacaniu składki?

 

Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2022 r. zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie będzie powodowała ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce (30,10 zł), to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia.

Podsumowanie:

O ile dla krótkich absencji nie zachodzi zazwyczaj duże ryzyko utraty płynności finansowej przedsiębiorcy, to przy wielotygodniowych lub wielomiesięcznych absencjach pojawia się pytanie, czy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wystarczy? W dobie pandemii, galopującej inflacji, wzrostach cen mediów i podwyżkach WIBOR, niepewność i strach przed utratą środków do życia jest większa niż kiedykolwiek w ostatnich 10 latach, stąd też ogromne zainteresowanie ubezpieczeniem od utraty dochodu. Jak ono wygląda na tle dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Unikatowość ubezpieczenia Lloyd’s polega przede wszystkim na wyjątkowym, niespotykanym do tej pory na polskim rynku zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Główne atuty programu:

 

 

Przykładowe składki miesięcznie*
Miesięczne świadczenie z tytułu okresowej niezdolności do pracy
Wiek 5 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

30 lat 83 zł

165 zł

248 zł
40 lat 92 zł 183zł 275 zł
50 lat 114 zł 229 zł 323 zł

 

Przykładowe składki miesięcznie*
Miesięczne świadczenie z tytułu okresowej niezdolności do pracy + trwała niezdolność do pracy
Wiek 5.000 zł (okresowa)+ 100.000 zł (trwała) 10.000 zł (okresowa)+ 300.000 zł (trwała) 15.000 zł (okresowa)+ 500.000 zł (trwała)
30 lat 102 zł 222 zł 338 zł
40 lat 110 zł 238 zł 364 zł
50 lat 130 zł 280 zł 433 zł

 

 

 

wstecz
IMG_2283

Skontaktuj się z nami!

Napisz do Nas lub zostaw numer!
Dodaj załączniki

Zmień dodane załączniki

Dozwolone formaty plików pdf, doc, docx, jpg, png. Maksymalna waga plików to 15MB

Pracujemy zdalnie i stacjonarnie

ul. Łozy 3 (pawilon 6)

80-516 Gdańsk

Telefon:

58 341 90 14

E-mail:

kontakt@dykta.com

Poniedziałek - Piątek

10:00 - 17:00

Przed biurem bezpłatny parking
IMG_2283
Szybki Kontakt
Zadzwoń Wyślij e-mail Wyślij formularz