wstecz

Polityka prywatności

28 | 04 | 2020

Postanowienia ogólne:

Strona internetowa dostępna w domenie dyktaubezpieczenia.com oraz dykta.com (dalej Strona) stanowi własność firmy Biuro Usług Finansowych Piotr Dykta z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Łozy 3/6, posiadającej NIP: 8541388528, REGON 191603204. Biuro Usług Finansowych Piotr Dykta jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa (dalej Administrator)

 

Cookies

Informacja o plikach cookies.

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Strony;
  • sprawdzenia, czy została zaakceptowana polityka prywatności.
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika;
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.
 4. W ramach Strony  stosowane są rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies), „stałe” (persistentcookies), administratora oraz zewnętrzne partnerów administratora. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.Cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Strony.

  Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony. Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, Google Moja Firma
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Instagram

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla -procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

1.    Internet Explorer

2.    Chrome

3.    Safari

4.    Firefox

5.    Opera

6.    Android

7.    Safari (iOS)

8.    Windows Phone

9.    Blackberry

 

 

Dane osobowe

Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”.

 

Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie.

 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i jedynie w celu odpowiedzi na zadane za pośrednictwem w/w formularza kontaktowego pytanie oraz w celu realizacji zamówienia i marketingu własnego Administratora.

 

INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGDOY

W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu) przez: Biuro Usług Finansowych Piotr Dykta(Dykta Ubezpieczenia) z siedzibą  w Gdańsku, ul. Łozy 3/6 (dalej „Administrator”) w celu:

 

Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

Użytkownik oświadcza, że Zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, przedstawionej mu przez Administratora dotyczącej zasad przetwarzania jego danych osobowych w wyżej wymienionym celu i przysługujących mi w związku z tym prawach, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”.

 

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw, wobec tego przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Biuro Usług Finansowych Piotr Dykta(Dykta Ubezpieczenia) z siedzibą w Gdańsku ul. Łozy3/6

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@dykta.com, telefonicznie pod numerem: 583419014 lub pisemnie na wyżej wskazany adres.

 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 1. przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących z Administratorem zakładów ubezpieczeń – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 2. marketingowym to jest przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.) - podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje dotyczące Pani/Pana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu, dla którego udzielono zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. na przykład dostawcom usług IT lub współpracującym z Administratorem partnerom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Pani/Pana prawa

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu)

 

wstecz
IMG_2283

Skontaktuj się z nami!

Napisz do Nas lub zostaw numer!
Dodaj załączniki

Zmień dodane załączniki

Dozwolone formaty plików pdf, doc, docx, jpg, png. Maksymalna waga plików to 15MB

Pracujemy zdalnie i stacjonarnie

ul. Łozy 3 (pawilon 6)

80-516 Gdańsk

Telefon:

58 341 90 14

E-mail:

kontakt@dykta.com

Poniedziałek - Piątek

10:00 - 17:00

Przed biurem bezpłatny parking
IMG_2283
Szybki Kontakt
Zadzwoń Wyślij e-mail Wyślij formularz